Liên hệ

Giải pháp Kệ để hàng, Kệ lưu trữ, Kệ kho công nghiệp đồng bộ
Kho hàng 1: Kho Lâm Sản, đường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Kho hàng 2: Xóm Mới, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
T: (+84) 24 62 948 238 - H: (+84) 983 318 306 - E: info@choluoi.com